• Podrobný návod a rady ako písať diplomovú prácu.

  Podrobný návod a rady ako písať diplomovú prácu.

 • Podrobný návod a rady ako písať bakalársku prácu.

  Podrobný návod a rady ako písať bakalársku prácu.

 • Podrobný návod a rady ako písať seminárnu prácu.

  Podrobný návod a rady ako písať seminárnu prácu.

 • Podrobný návod a rady ako správne citovať.

  Podrobný návod a rady ako správne citovať.

 • eBook - ako písať vysokoškolské práce ZDARMA

  eBook - ako písať vysokoškolské práce ZDARMA

Samozrejme vieme, že napísať a hlavne správne a kvalitne ocitovať vysokoškolskú alebo stredoškolskú prácu nie je jednoduché, ak si so svojou prácou neviete rady, môžete sa obrátiť na profesionálov. Kliknite na www.mytonapiseme.sk, tam Vám pomôžu.

Citát je text, ktorý pisateľ ktorejkoľvek záverečnej práce preberie z konkrétneho prameňa , knihy. Takýto text je vždy označený úvodzovkami.

Citovanie je len skrátenou formou označenia citovaného dokumentu v texte. Na základe tejto citácie umožňujeme čitateľovi identifikovať publikáciu, prameň z ktorej bola prebraná myšlienka, a to buď doslovne alebo vo forme parafrázy.

Parafráza je upravená myšlienka iného autora, ktorej zmysel ostáva nezmenený. Takýto text sa nedáva do úvodzoviek.

 Existujú rôzne druhy metód citovania v texte, ale v zásade platí, že v záverečnej práci môžeme používať len jednu metódu citovania.


 Podľa noriem ISO 690 a ISO 690-2 sú najzaužívanejšie nasledujúce metódy citovania :

 1. Podľa mena autora a dátum vydania publikácie, tzv. Harvardský systém alebo aj nazývaný ako metóda prvého údaja a dátumu. Takáto citácia je vždy uvedená na konci citovaného textu v zátvorke. V prípade potreby sa niekedy za rokom vydania uvedú čísla citovaných strán.
 2. Podľa číselného údaju – ide o citácie, ktoré spájame s popisom odcitovaného dokumentu. Poradie takýchto odkazov zodpovedá prvému výskytu ich citovania. Ak je v rámci práci viacej citácii toho istého dokumentu, majú rovnaké číslo ako prvá citácia. Väčšinou sa buď na tej istej strane v poznámke pod čiarou uvedie záznam označený v texte daným poradovým číslom, alebo sa uvedie na konci textu kapitoly.
 3. Podľa poznámky pod čiarou – táto citácia umožňuje čitateľovi jednoduchú a prehľadnú orientáciu v texte a v použitých prameňoch.

 Ako pomôcka na overenie správneho zápisu odcitovaného prameňa každému autorovi záverečnej práce môžu poslúžiť aj webové stránky, ktoré sa tomu venujú. Môžeme použiť známy web www.citace.com.