• Podrobný návod a rady ako písať diplomovú prácu.

  Podrobný návod a rady ako písať diplomovú prácu.

 • Podrobný návod a rady ako písať bakalársku prácu.

  Podrobný návod a rady ako písať bakalársku prácu.

 • Podrobný návod a rady ako písať seminárnu prácu.

  Podrobný návod a rady ako písať seminárnu prácu.

 • Podrobný návod a rady ako správne citovať.

  Podrobný návod a rady ako správne citovať.

 • eBook - ako písať vysokoškolské práce ZDARMA

  eBook - ako písať vysokoškolské práce ZDARMA

Tu stiahnete eBook Ako písať vysokoškolské práce plný návodov, rád a tipov.

eBook sťahujete tu: „Ako písať vysokoškolské práce


eBook sťahujete tu: „Ako písať esej pre stredoškolákov

Tu stiahnete eBook: MÄSIAR, Pavel a Roman KVAPIL. METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM. Ako písať záverečné práce [online]. Bratislava, 2010 [cit. 2014-09-07]. Dostupné z: http://www.mpc-edu.sk/library/files/ako_pisat_zav_prace_final_skratene2_6.pdf

Tu stiahnete eBook: MÄSIAR, Pavel. METODICKO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM V PREŠOVĚ. Požiadavky na úpravu záverečných písomných prác a bibliografické odkazy [online]. 4. upravené vydanie. 2005 [cit. 2014-09-07]. ISBN 80-8045-388-8. Dostupné z: http://www.mcpo.sk/downloads/Publikacie/Ostatne/OSRIA200601.pdf

Tu stiahnete eBook: ALBERT, Alexander, Mária BENKOVÁ, Michal BLAŠKO, Valéria ŠVECOVÁ, Ivan TUREK a Alena ZEĽOVÁ. PÍSANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE [online]. revidovaná verzia 2011. 2011, 2011 [cit. 2014-09-07]. Dostupné z: http://web.tuke.sk/kip/download/Oficialne/pisanieZP2011.pdf

Tu stiahnete eBook: CIBÁKOVÁ A KOL., Viera. VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY V BRATISLAVE. AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÚ PRÁCU: Metodická príručka [online]. 1. vydanie. Bratislava, 2010 [cit. 2014-09-07]. ISBN 978-80-970272-5-4. Dostupné z: http://vsemvs.sk/Portals/0/files/DalsieInfoStudent/Ako_pisat_zaverecnu_pracu.pdf

Tu stiahnete eBook: HENŽEL, Ján. UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TEOLÓGIE A KATECHETIKY. AKO PÍSAŤ ZÁVEREČNÉ PRÁCE [online]. 2012 [cit. 2014-09-07]. Dostupné z: http://www.cb.sk/download/dokumenty/2012_Ako_pisat_zaverecne_prace.pdf

Tu stiahnete eBook: MÍKA a HORÁČEK. ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA. AKO PÍSAŤ BAKALÁRSKU A DIPLOMOVÚ PRÁCU: Metodická pomôcka pre spracovateľov záverečnýchainých školských prác [online]. 3. doplnené vydanie – elektronické. Žilina, 2009 [cit. 2014-09-08]. ISBN 80-888-76-3. Dostupné z: http://fsi.uniza.sk/kkm/old/publikacie/apzbadp.pdf